Autorski program wychowania
Wychowanie do życia w rodzinie

O PROGRAMIE

Autorski program Wandy Elżbiety Papis powstał z pasji. Wyrósł z wieloletniej praktyki nauczycielskiej. Został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej w 1993 roku, na który wpłynęły 192 prace. Podczas tzw. zajęć warsztatowych prowadzonych przez autorkę w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie ORE) program został wysoko oceniony.

O AUTORZE

Autorka programu Życie i Miłość Wanda Elżbieta Papis, jako nauczyciel konsultant w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN (obecnie ORE) prowadziła autorskie szkolenia, tzw. warsztaty w latach 1994-2003. Współpracowała też z wyższymi uczelniami.

POMOCE DYDAKTYCZNE

Program wyposażony jest w bogatą ofertę pomocy dydaktycznych autorstwa Wandy Elżbiety Papis.

Pomoce dydaktyczne Życie i Miłość stanowią instrument realizacji treści programu metodą inspiracji, dzięki czemu zajęcia stają się atrakcyjne i twórcze.

Pomoce stanowią zestaw składający się z teczki zawierającej plansze i gry planszowe oraz z kuferka zawierającego elementy uzupełniające.