O AUTORZE

Autorka programu Życie i Miłość Wanda Elżbieta Papis, jako nauczyciel konsultant w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN (obecnie ORE) prowadziła autorskie szkolenia, tzw. warsztaty w latach 1994-2003. Współpracowała też z wyższymi uczelniami. Prowadziła kursy doskonalące oraz kursy kwalifikacyjne z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji. Pani Wanda Elżbieta Papis jest autorką książek: „Wzrastam w mądrości” dla dzieci, Poradnika dla nauczycieli „Życie i miłość” oraz książki dla młodzieży „Busola życia”.

Autorka odbyła 41 wystąpień na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych oraz:

  • na XVIII Międzynarodowym Kongresie Rodziny w Warszawie
  • na Międzynarodowym Sympozjum Moralno-Pastoralnym „Nadzieje i Zagrożenia Współczesnej Rodziny” w Krakowie
  • na Międzynarodowym Spotkaniu Ekspertów w Rzymie na temat dokumentu Stolicy Apostolskiej „Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie”
  • na Międzynarodowym Kongresie Rodziny w Rio do Janeiro